SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL

Informație generală
Statut Activă
Denumirea companiei SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL
IDNO companiei 1002600003170
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2003-03-07
Ultima actualizare 2024-02-28
Administratori FURCULIŢĂ ANDREI [Administrator]
Fondatori 100.00% FURCULIŢĂ IULIA
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL fondată pe 2003-03-07 de catre fondatorii FURCULIŢĂ IULIA cu [100.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL este FURCULIŢĂ ANDREI [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1.

Codul fiscal al SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL este 1002600003170.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 1135.00 2130.00 47240.00 9 126
2016 1200.00 1473.00 48713.00 7 171
2017 1132.00 3.00 48716.00 6 189
2018 1103.00 -159.00 48557.00 6 184
2019 1458.60 -62.30 48494.70 6 243
2020 1957.50 157.60 48652.40 8 245
2021 1720.36 -73.24 48579.11 6 287
2022 1086.39 62.02 48641.13 6 181
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL

IDNO/ COD:1002600003170 / Data înregistrării : 2003-03-07

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1
Actualizat: 2024-02-28

Administratori:
  •  

    FURCULIŢĂ ANDREI

    Administrator
Fondatori:
  •  

    FURCULIŢĂ IULIA

    100.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
Începutul periodei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanţe curente şi alte active circulante 070 ##### #####
III. Investiţii financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL

debts.idno

1002600003170
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala:: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume get_realestate.idno DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL
IDNO: 1002600003170, data înregistrării: 2003-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1

Telefon: ######### (declarat la 29.02.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1002600003170

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CODRUL
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi 52250
Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare 51380
Activităţi ale agenţiilor imobiliare 70310
Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie 70311
Activităţi licenţiate Cod Caem
Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate 7
Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare 47
Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate 20
Activitatea de turism 43