Analiza Financiară Societatea cu Răspundere Limitată GI-MARKETING

Societatea cu Răspundere Limitată GI-MARKETING fondată pe 2002-11-15 de catre fondatorii GORBENCO ALEXANDRU cu [30.00 %] , STATI GABRIEL cu [70.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată GI-MARKETING este STRATANENCO TIMOFEI [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată GI-MARKETING este 1002600006609.

Arborele Companiei Serviciu Nou

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Informație generală Societatea cu Răspundere Limitată GI-MARKETING
Denumirea companiei:

Societatea cu Răspundere Limitată GI-MARKETING

IDNO companiei:

1002600006609

Forma organizatorico-juridică:

Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate:

Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat

Adresa:

mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7

Data înregistrării companiei:

2002-11-15

Ultima actualizare:

2023-01-17

Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat 72200
Prelucrarea datelor 72300
Activităţi legate de băncile de date 72400
Alte activităţi legate de tehnica de calcul 72600
Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul 72100
Extracţia petrolului brut 610
Extracţia gazelor naturale 620
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 910
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia altor minerale 990
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920
Fabricarea gazelor industriale 2009
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2018
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2019
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015
Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223
Fabricarea altor produse din material plastic 2229
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2361
Fabricarea betonului 2363
Fabricarea mortarului 2364
Fabricarea produselor din azbociment 2365
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512
Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel 2591
Fabricarea ambalajelor din metale uşoare 2592
Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2630
Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109
Producţia de energie electrică 3511
Transportul energiei electrice 3512
Distribuţia energiei electrice 3513
Comercializarea energiei electrice 3514
Producţia gazelor 3521
Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte 3522
Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523
Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821
Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4211
Construcţia de poduri şi tuneluri 4213
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222
Construcţii hidrotehnice 4291
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299
Lucrări de demolare a construcţiilor 4311
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii 4312
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313
Lucrări de instalaţii electrice 4321
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat 4322
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677
Comerţ cu ridicata nespecializat 4690
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 4730
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate 4741
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778
Transporturi de marfă pe calea ferată 4920
Transporturi prin conducte 4950
Depozitări 5210
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221
Manipulări 5224
Alte activităţi anexe transporturilor 5229
Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele cu cablu 6110
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele 7712
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2021
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 970.00 169.00 2314.00 7 139
2016 1111.00 1262.00 3036.00 7 159
2017 863.00 -290.00 2741.00 6 144
2018 720.00 -457.00 2283.00 6 120
2019 6004.70 -1027.50 1255.90 6 1001
2020 2983.50 -2774.90 -1519.90 6 497
2021 3950.47 846.19 -673.75 5 790
Istoria actualizată a fondatorilor
  • 2023-01-17

    GORBENCO ALEXANDRU[30.00%] STATI GABRIEL[70.00%]

Istoria actualizată a administratorilor
  • 2023-01-17

    STRATANENCO TIMOFEI[Administrator]

Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu

© Infobiz 2021