Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A.

Informație generală
Statut Activă
Denumirea companiei Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A.
IDNO companiei 1002600015382
Forma organizatorico-juridică Societate pe acţiuni de tip închis
Aria de activitate Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1
Telefon Fix +37322233959 , +37322858571 , +37322858572 , +37322233920 , +37322955559 , +37322233959
Telefon Mobil +373******** , +373******** , +373******** , +373******** Disponibil gratuit la înregistrare
E-mail of******@rompetrol.com Disponibil gratuit la înregistrare
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2002-09-23
Ultima actualizare 2024-03-27
Administratori RAKHMETOV BULAT [Administrator]
Fondatori
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A. fondată pe 2002-09-23 de catre fondatorii este Societate pe acţiuni de tip închis. Administrator Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A. este RAKHMETOV BULAT [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1.

Codul fiscal al Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A. este 1002600015382.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 3458963.00 110388.00 272258.00 590 5863
2016 3608796.00 80789.00 353047.00 670 5386
2017 4551937.00 42429.00 395510.00 816 5578
2018 5186081.00 38124.00 391096.30 915 5668
2019 5769902.60 42028.70 433314.90 925 6238
2020 3728836.90 27472.20 418287.40 1017 3667
2021 4675014.33 9556.29 427958.58 1028 4548
2022 10025756.52 22252.02 449135.87 1076 9318
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A.

IDNO/ COD:1002600015382 / Data înregistrării : 2002-09-23

Forma: Societate pe acţiuni de tip închis
Domeniul de activitate: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1
Actualizat: 2024-03-27

Administratori:
  •  

    RAKHMETOV BULAT

    Administrator
Fondatori:

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A.

IDNO

1002600015382
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A.
IDNO: 1002600015382, data înregistrării: 2002-09-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1

Telefon: ######### (declarat la 18.04.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1002600015382

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Întreprinderea Mixtă ROMPETROL MOLDOVA S.A.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 50200
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 50300
Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri 51190
Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile 45200
Activităţi licenţiate Cod Caem
Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare 47
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările 18