S.R.L. EUROMOL IMMO

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO
IDNO companiei 1002600023840
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
Adresa mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 26/3
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2006-05-10
Ultima actualizare 2024-06-27
Administratori CAPAŢINA SERGIU [Administrator] LENAERS GHISLAIN F M [Administrator] VAN KERCKHOVE SOPHIE MARINA D. [Administrator]
Fondatori 49.98% Societatea Comercială MGL BUSINESS S.R.L. 49.98% Întreprinderea cu Capital Străin CHEMICALS SUPPORT GROUP S.R.L. 0.01% CAPAŢINA SERGIU 0.01% LENAERS GHISLAIN F M 0.02% VAN KERCKHOVE SOPHIE MARINA D.
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO fondată pe 2006-05-10 de catre fondatorii Societatea Comercială MGL BUSINESS S.R.L. cu [49.98%] , Întreprinderea cu Capital Străin CHEMICALS SUPPORT GROUP S.R.L. cu [49.98%] , CAPAŢINA SERGIU cu [0.01%] , LENAERS GHISLAIN F M cu [0.01%] , VAN KERCKHOVE SOPHIE MARINA D. cu [0.02%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO este CAPAŢINA SERGIU [Administrator] , LENAERS GHISLAIN F M [Administrator] , VAN KERCKHOVE SOPHIE MARINA D. [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 26/3.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO este 1002600023840.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 9942.00 2541.00 26015.00 3 3314
2016 12185.00 3841.00 29778.00 3 4062
2017 12013.00 3048.00 32787.00 3 4004
2018 11507.00 12695.00 45482.00 3 3836
2019 11078.80 6269.70 39695.90 3 3693
2020 10878.90 6246.80 45952.20 3 3626
2021 11483.81 6251.88 35903.24 3 3828
2022 11501.03 5853.69 35758.42 3 3834
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO

IDNO/ COD:1002600023840 / Data înregistrării : 2006-05-10

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
Adresa mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 26/3
Actualizat: 2024-06-27

Administratori:
 •  

  CAPAŢINA SERGIU

  Administrator
 •  

  LENAERS GHISLAIN F M

  Administrator
 •  

  VAN KERCKHOVE SOPHIE MARINA D.

  Administrator
Fondatori:
 •  

  Societatea Comercială MGL BUSINESS S.R.L.

  49.98%
 •  

  Întreprinderea cu Capital Străin CHEMICALS SUPPORT GROUP S.R.L.

  49.98%
 •  

  CAPAŢINA SERGIU

  0.01%
 •  

  LENAERS GHISLAIN F M

  0.01%
 •  

  VAN KERCKHOVE SOPHIE MARINA D.

  0.02%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO

IDNO

1002600023840
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO
IDNO: 1002600023840, data înregistrării: 2006-05-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 26/3

Telefon: ######### (declarat la 25.07.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1002600023840

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea cu Răspundere Limitată EUROMOL IMMO
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 26/3
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Activităţi de consultare pentru afaceri şi management 74140
Activităţi juridice 74110
Închirierea bunurilor imobiliare proprii 70200
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate