Societatea cu Răspundere Limitată CONTELELECTRO

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată CONTELELECTRO
IDNO companiei 1002600037713

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate Alte tipuri de comerţ cu ridicata

Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 138
Data înregistrării companiei 2002-02-11
Ultima actualizare 2023-03-02
Arborele Companiei New

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Alte tipuri de comerţ cu ridicata 51900
Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă 52330
Activităţi de testări şi analize tehnice 74300
Alte lucrări de utilare a construcţiilor 45340
Activităţi de secretariat şi traducere 74850
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600
Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Construcţii hidrotehnice 4291
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat 4322
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329
Alte forme de învăţămînt n.c.a. 8559
Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
Activităţi de servicii suport pentru învăţămînt 8560
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun 4617
Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4618
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 4631
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere 4644
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674
Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677
Comerţ cu ridicata nespecializat 4690
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2021
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 3889.00 300.00 1003.00 1 3889
2016 2926.00 217.00 757.00 3 975
2017 11.00 -149.00 132.00 1 11
2018 0.00 156.00 196.00 1 0
2019 0 -16.60 179.70 1 0
2020 0 -29.00 150.70 0 0
2021 -18.66 132.05 1 0
Istoria actualizată a fondatorilor
  • 2023-03-02

    SERICOV DMITRII[100.00%]

Istoria actualizată a administratorilor
  • 2023-03-02

    SERICOV ALEXEI[Administrator]

Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată CONTELELECTRO fondată pe 2002-02-11 de catre fondatorii SERICOV DMITRII cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată CONTELELECTRO este SERICOV ALEXEI [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 138.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată CONTELELECTRO este 1002600037713.