S.C. ANDRIEŞ-PRIM S.R.L.

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea Comercială ANDRIEŞ-PRIM S.R.L.
IDNO companiei 1003600000729
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Şcoli de conducere (pilotaj)
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 16
Mob. 6912****
E-mail an**********@yahoo.com
Data înregistrării companiei 1995-10-03
Ultima actualizare 2023-04-13
Administratori PANFIL MIHAI PANFIL VERA
Fondatori 50.00% PANFIL ANDREI 50.00% PANFIL VERA
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Şcoli de conducere (pilotaj) 8553
Alte forme de învăţămînt n.c.a. 8559
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 4540
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511
Comerţ cu alte autovehicule 4519
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4791
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645
Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 4775
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311
Activităţi ale portalurilor web 6312
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630
Restaurante 5610
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere 4644
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2021
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 0 -2.00 202.00 1 0
2016 0 -1.00 201.00 1 0
2017 0 0.00 201.00 1 0
2018 0 0.00 199.00 1 0
2019 0 -0.70 199.20 1 0
2020 0 1.30 200.50 0 0
2021 0.00 200.49 0 0
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Posibile afilieri

Societatea Comercială ANDRIEŞ-PRIM S.R.L. fondată pe 1995-10-03 de catre fondatorii PANFIL ANDREI cu [50.00 %] , PANFIL VERA cu [50.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator S.C. ANDRIEŞ-PRIM S.R.L. este PANFIL MIHAI [Administrator ] , PANFIL VERA [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 16.

Codul fiscal al S.C. ANDRIEŞ-PRIM S.R.L. este 1003600000729.