ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A.

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A.
IDNO companiei 1003600007511
Forma organizatorico-juridică Societate pe acţiuni de tip închis
Aria de activitate Distribuţia şi comercializarea combustibilului gazos prin conducte
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 1996-11-05
Ultima actualizare 2024-05-02
Administratori DRAGUŢA SERGHEI [Administrator]
Fondatori 10.00% INTREPRINDEREA MIXTA "TIREX PETROL" S.A. 14.00% INTREPRINDEREA DE STAT "MOLDTRANSELECTRO" 15.00% SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA DE TIP DESCHIS "MOLDOVAGAZ" 51.00% CORPORATION "ENERGOIMPEX LTD"
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A. fondată pe 1996-11-05 de catre fondatorii INTREPRINDEREA MIXTA "TIREX PETROL" S.A. cu [10.00%] , INTREPRINDEREA DE STAT "MOLDTRANSELECTRO" cu [14.00%] , SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA DE TIP DESCHIS "MOLDOVAGAZ" cu [15.00%] , CORPORATION "ENERGOIMPEX LTD" cu [51.00%] este Societate pe acţiuni de tip închis. Administrator ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A. este DRAGUŢA SERGHEI [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2.

Codul fiscal al ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A. este 1003600007511.

Analiza financiară

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A.

IDNO/ COD:1003600007511 / Data înregistrării : 1996-11-05

Forma: Societate pe acţiuni de tip închis
Domeniul de activitate: Distribuţia şi comercializarea combustibilului gazos prin conducte
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2
Actualizat: 2024-05-02

Administratori:
 •  

  DRAGUŢA SERGHEI

  Administrator
Fondatori:
 •  

  INTREPRINDEREA MIXTA "TIREX PETROL" S.A.

  10.00%
 •  

  INTREPRINDEREA DE STAT "MOLDTRANSELECTRO"

  14.00%
 •  

  SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA DE TIP DESCHIS "MOLDOVAGAZ"

  15.00%
 •  

  CORPORATION "ENERGOIMPEX LTD"

  51.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A.

IDNO

1003600007511
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A.
IDNO: 1003600007511, data înregistrării: 1996-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2

Telefon: ######### (declarat la 17.06.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1003600007511

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-AMERICANĂ ENERGOIMPEXGROUP S.A.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################