S.C. AGROVIERUL-COM S.R.L.

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L.
IDNO companiei 1003600105152
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Adresa Criuleni, Boşcana
Telefon Fix +37324870262
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2003-10-06
Ultima actualizare 2024-06-14
Administratori CHILARI VIOLETA [Administrator] CHILARI VIOLETA [Administrator]
Fondatori 34.00% CHILARI VIOLETA 33.00% ŢURCAN ADRIANA 33.00% ŢURCAN IVAN 34.00% CHILARI VIOLETA 33.00% ŢURCAN ADRIANA 33.00% ŢURCAN IVAN
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L. fondată pe 2003-10-06 de catre fondatorii CHILARI VIOLETA cu [34.00%] , ŢURCAN ADRIANA cu [33.00%] , ŢURCAN IVAN cu [33.00%] , CHILARI VIOLETA cu [34.00%] , ŢURCAN ADRIANA cu [33.00%] , ŢURCAN IVAN cu [33.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L. este CHILARI VIOLETA [Administrator] , CHILARI VIOLETA [Administrator] are adresa juridica Criuleni, Boşcana.

Codul fiscal al Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L. este 1003600105152.

Analiza financiară pentru anii 2016 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2016 74.00 42.00 47.00 1 74
2017 429.00 76.00 123.00 4 107
2018 278.00 34.00 486.00 4 70
2019 197.10 26.40 512.70 1 197
2020 255.50 68.00 580.70 3 85
2021 404.87 217.94 798.65 4 101
2022 512.99 20.34 818.98 5 103
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L.

IDNO/ COD:1003600105152 / Data înregistrării : 2003-10-06

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Adresa Criuleni, Boşcana
Actualizat: 2024-06-14

Administratori:
 •  

  CHILARI VIOLETA

  Administrator
 •  

  CHILARI VIOLETA

  Administrator
Fondatori:
 •  

  CHILARI VIOLETA

  34.00%
 •  

  ŢURCAN ADRIANA

  33.00%
 •  

  ŢURCAN IVAN

  33.00%
 •  

  CHILARI VIOLETA

  34.00%
 •  

  ŢURCAN ADRIANA

  33.00%
 •  

  ŢURCAN IVAN

  33.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L.

IDNO

1003600105152
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L.
IDNO: 1003600105152, data înregistrării: 2003-10-06
Criuleni, Boşcana

Telefon: ######### (declarat la 17.06.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1003600105152

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea Comercială AGROVIERUL-COM S.R.L.
Adresa entității verificate:
Criuleni, Boşcana
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################