ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON

Informație generală
Statut Proces de lichidare
Denumirea companiei ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON
IDNO companiei 1004600028861
Forma organizatorico-juridică Întreprindere de stat
Aria de activitate Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 1992-09-10
Ultima actualizare 2024-06-17
Administratori CUHARENCO NATALIA [Lichidator] DEMIDCENCO TATIANA [Lichidator] UMANEŢ PAVEL [Administrator] ŞTIRBU GRIGORII [Lichidator]
Fondatori 100.00% MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice
Arborele Companiei
Posibile afilieri

ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON fondată pe 1992-09-10 de catre fondatorii MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA cu [100.00%] este Întreprindere de stat. Administrator ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON este CUHARENCO NATALIA [Lichidator] , DEMIDCENCO TATIANA [Lichidator] , UMANEŢ PAVEL [Administrator] , ŞTIRBU GRIGORII [Lichidator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21.

Codul fiscal al ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON este 1004600028861.

Analiza financiară

ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON

IDNO/ COD:1004600028861 / Data înregistrării : 1992-09-10

Forma: Întreprindere de stat
Domeniul de activitate: Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
Actualizat: 2024-06-17

Administratori:
 •  

  CUHARENCO NATALIA

  Lichidator
 •  

  DEMIDCENCO TATIANA

  Lichidator
 •  

  UMANEŢ PAVEL

  Administrator
 •  

  ŞTIRBU GRIGORII

  Lichidator
Fondatori:
 •  

  MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  100.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON

IDNO

1004600028861
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON
IDNO: 1004600028861, data înregistrării: 1992-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21

Telefon: ######### (declarat la 18.06.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1004600028861

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
ÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢIE AL A.P. MEZON
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile 74201
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate