S.C. REGAR GRUP S.R.L.

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L.
IDNO companiei 1004600036271
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 126
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil +373******** Disponibil gratuit la înregistrare
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2004-05-17
Ultima actualizare 2024-05-02
Administratori TODERICI OLEG [Administrator] BULGARU IGOR [Administrator provizoriu]
Fondatori 100.00% TODERICI OLEG
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L. fondată pe 2004-05-17 de catre fondatorii TODERICI OLEG cu [100.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L. este TODERICI OLEG [Administrator] , BULGARU IGOR [Administrator provizoriu] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 126.

Codul fiscal al Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L. este 1004600036271.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2021
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 2331.00 -43.00 -361.00 7 333
2016 1874.00 2.00 -359.00 7 268
2017 5541.00 11.00 -348.00 10 554
2018 9397.00 113.00 -234.00 14 671
2019 10011.60 30.40 -204.50 12 834
2020 9159.30 105.00 -99.50 13 705
2021 6111.12 -399.78 -499.29 8 764
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L.

IDNO/ COD:1004600036271 / Data înregistrării : 2004-05-17

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 126
Actualizat: 2024-05-02

Administratori:
 •  

  TODERICI OLEG

  Administrator
 •  

  BULGARU IGOR

  Administrator provizoriu
Fondatori:
 •  

  TODERICI OLEG

  100.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L.

IDNO

1004600036271
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L.
IDNO: 1004600036271, data înregistrării: 2004-05-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 126

Telefon: ######### (declarat la 25.05.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1004600036271

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea Comercială REGAR GRUP S.R.L.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 126
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine 52639
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun 52110
Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe 52620
Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi 52250
Activităţi licenţiate Cod Caem
Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun 56
Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii 55