S.R.L. OCTEC-PRIM

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM
IDNO companiei 1005600009933
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Fabricarea de maşini agricole
Adresa mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/2, ap.(of.) 23
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 1999-03-04
Ultima actualizare 2024-05-02
Administratori CAPÎLOV VALERI [Administrator]
Fondatori 33.00% CAPÎLOV VALERI 33.00% CIORBA VADIM 1.00% GALUŞCA NICOLAI 33.00% MELNIC SERGHEI
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM fondată pe 1999-03-04 de catre fondatorii CAPÎLOV VALERI cu [33.00%] , CIORBA VADIM cu [33.00%] , GALUŞCA NICOLAI cu [1.00%] , MELNIC SERGHEI cu [33.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM este CAPÎLOV VALERI [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/2, ap.(of.) 23.

Codul fiscal al SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM este 1005600009933.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2017
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 0 0.00 18.00 1 0
2016 0 0.00 17.00 1 0
2017 0 0.00 17.00 1 0
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM

IDNO/ COD:1005600009933 / Data înregistrării : 1999-03-04

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Fabricarea de maşini agricole
Adresa mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/2, ap.(of.) 23
Actualizat: 2024-05-02

Administratori:
 •  

  CAPÎLOV VALERI

  Administrator
Fondatori:
 •  

  CAPÎLOV VALERI

  33.00%
 •  

  CIORBA VADIM

  33.00%
 •  

  GALUŞCA NICOLAI

  1.00%
 •  

  MELNIC SERGHEI

  33.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM

IDNO

1005600009933
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM
IDNO: 1005600009933, data înregistrării: 1999-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/2, ap.(of.) 23

Telefon: ######### (declarat la 27.05.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1005600009933

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA OCTEC-PRIM
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/2, ap.(of.) 23
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################