Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L.

Informație generală
Statut Activă
Denumirea companiei Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L.
IDNO companiei 1005605002652
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Servicii pentru agricultură
Adresa Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 4
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2005-05-05
Ultima actualizare 2024-02-28
Administratori IANOVICI ALEXANDRU [Administrator]
Fondatori 25.00% CONDRATIUC VALERII 25.00% FAYZULLAEV KOBEYSIN 25.00% IANOVICI ALEXANDRU 25.00% RAHMONOV MIRZO
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L. fondată pe 2005-05-05 de catre fondatorii CONDRATIUC VALERII cu [25.00%] , FAYZULLAEV KOBEYSIN cu [25.00%] , IANOVICI ALEXANDRU cu [25.00%] , RAHMONOV MIRZO cu [25.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L. este IANOVICI ALEXANDRU [Administrator] are adresa juridica Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 4.

Codul fiscal al Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L. este 1005605002652.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 588.00 -37.00 -78.00 1 588
2016 10.00 -14.00 -92.00 1 10
2017 0.00 -11.00 -103.00 1 0
2018 0 -9.00 -112.00 1 0
2019 0 -9.70 -122.50 1 0
2020 0 -6.10 -128.60 1 0
2021 -0.70 -129.31 0 0
2022 36.22 -93.08 0 0
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L.

IDNO/ COD:1005605002652 / Data înregistrării : 2005-05-05

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Servicii pentru agricultură
Adresa Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 4
Actualizat: 2024-02-28

Administratori:
 •  

  IANOVICI ALEXANDRU

  Administrator
Fondatori:
 •  

  CONDRATIUC VALERII

  25.00%
 •  

  FAYZULLAEV KOBEYSIN

  25.00%
 •  

  IANOVICI ALEXANDRU

  25.00%
 •  

  RAHMONOV MIRZO

  25.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
Începutul periodei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanţe curente şi alte active circulante 070 ##### #####
III. Investiţii financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L.

debts.idno

1005605002652
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala:: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume get_realestate.idno DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L.
IDNO: 1005605002652, data înregistrării: 2005-05-05
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 4

Telefon: ######### (declarat la 29.02.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1005605002652

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Întreprinderea Mixtă Moldo-Uzbecă TUMARIS-GRUP S.R.L.
Adresa entității verificate:
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 4
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################