S.C. ULTRAMARIN S.R.L.

Informație generală
Statut Lichidata
Denumirea companiei Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L.
IDNO companiei 1006600025381
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Alte tipuri de comerţ cu ridicata
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89/6
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil +373******** Disponibil gratuit la înregistrare
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2006-06-15
Ultima actualizare 2024-06-27
Administratori PTAŞNIC VICTOR [Administrator] TIMOTIN VEACESLAV [Lichidator]
Fondatori 100.00% PTAŞNIC VICTOR
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L. fondată pe 2006-06-15 de catre fondatorii PTAŞNIC VICTOR cu [100.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L. este PTAŞNIC VICTOR [Administrator] , TIMOTIN VEACESLAV [Lichidator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89/6.

Codul fiscal al Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L. este 1006600025381.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2020
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 144.00 -630.00 -3197.00 1 144
2016 118.00 -32.00 -3229.00 1 118
2017 667.00 -204.00 -3433.00 10 67
2018 12710.00 -148.00 -3581.00 12 1059
2019 25275.40 -1794.80 -5376.00 13 1944
2020 6621.60 -1955.20 -7333.00 7 946
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L.

IDNO/ COD:1006600025381 / Data înregistrării : 2006-06-15

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Alte tipuri de comerţ cu ridicata
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89/6
Actualizat: 2024-06-27

Administratori:
 •  

  PTAŞNIC VICTOR

  Administrator
 •  

  TIMOTIN VEACESLAV

  Lichidator
Fondatori:
 •  

  PTAŞNIC VICTOR

  100.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L.

IDNO

1006600025381
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L.
IDNO: 1006600025381, data înregistrării: 2006-06-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89/6

Telefon: ######### (declarat la 13.07.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1006600025381

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea Comercială ULTRAMARIN S.R.L.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89/6
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Alte tipuri de comerţ cu ridicata 51900
Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio 51430
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate 52489
Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio 52450
Activităţi licenţiate Cod Caem
Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări 17
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările 18