S.C. AVANTCONS GRUP S.R.L.

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L.
IDNO companiei 1007600005157
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii
Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/A
Telefon Fix +37322203572 , +37322203571 , +37322271448
Telefon Mobil +373******** , +373******** , +373******** Disponibil gratuit la înregistrare
E-mail in**@avc.md Disponibil gratuit la înregistrare
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2007-01-26
Ultima actualizare 2024-06-17
Administratori BĂNARU ROMAN [Administrator]
Fondatori 45.00% BĂNARU ROMAN 55.00% MACARI VALERIU
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L. fondată pe 2007-01-26 de catre fondatorii BĂNARU ROMAN cu [45.00%] , MACARI VALERIU cu [55.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L. este BĂNARU ROMAN [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/A.

Codul fiscal al Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L. este 1007600005157.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 3984.00 -394.00 123.00 8 498
2016 6473.00 -290.00 -167.00 8 809
2017 3497.00 243.00 70.00 7 500
2018 2716.00 -195.00 -188.00 6 453
2019 3397.10 44.40 -143.70 6 566
2020 4421.60 -4.30 -148.10 6 737
2021 4444.48 -466.77 -615.07 6 741
2022 2886.97 45.63 -572.51 5 577
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L.

IDNO/ COD:1007600005157 / Data înregistrării : 2007-01-26

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii
Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/A
Actualizat: 2024-06-17

Administratori:
 •  

  BĂNARU ROMAN

  Administrator
Fondatori:
 •  

  BĂNARU ROMAN

  45.00%
 •  

  MACARI VALERIU

  55.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L.

IDNO

1007600005157
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L.
IDNO: 1007600005157, data înregistrării: 2007-01-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/A

Telefon: ######### (declarat la 18.06.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1007600005157

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea Comercială AVANTCONS GRUP S.R.L.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/A
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################