S.R.L. MEGAVENT-CLIMA

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată MEGAVENT-CLIMA
IDNO companiei 1008602004623
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct
Adresa Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 182/A
Mob. 6055****
Data înregistrării companiei 2008-05-20
Ultima actualizare 2023-04-13
Administratori BEJENARI ANDREI
Fondatori 33.33% BEJENARI ANDREI 33.33% TOBOL ANDREI 33.34% UNGUREANU SERGIU
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct 45330
Producţia de mobilier 36100
Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment 26600
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei 52460
Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice 45310
Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222
Lucrări de demolare a construcţiilor 4311
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii 4312
Lucrări de instalaţii electrice 4321
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat 4322
Lucrări de tencuire 4331
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie 4332
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate 4741
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4754
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4791
Transporturi prin conducte 4950
Transporturi rutiere de mărfuri 4941
Depozitări 5210
Manipulări 5224
Alte activităţi anexe transporturilor 5229
Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii 6810
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820
Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 6832
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022
Activităţi de arhitectură 7111
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7112
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7219
Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311
Activităţi de design specializat 7410
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele 7712
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711
Activităţi de închiriere şi leasing de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7729
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7733
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii 7732
Activităţi de închirierea şi leasing de alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7739
Leasing de proprietăţi intelectuale şi producţie similară (exclusiv bunuri cu drept de autor) 7740
Activităţi de securitate privată 8010
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020
Activităţi de servicii suport combinate 8110
Activităţi de întreţinere peisagistică 8130
Activităţi de ambalare 8292
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 8425
Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 9522
Laminare la rece a benzilor înguste 2432
Producţia de profile obţinute la rece prin ştanţare sau fălţuire 2433
Trefilarea firelor la rece 2434
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2530
Fabricarea produselor metalice obţinute prin forjare, presare, ştanţare şi laminare; metalurgia pulberilor 2550
Tratarea şi acoperirea metalelor 2561
Operaţiuni de mecanică generală 2562
Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel 2591
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate mecanic 2824
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2829
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849
Silvicultură şi exploatare forestieră 2
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Analiza financiară pentru anii 2016 - 2021
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2016 0 0 5.00 1 0
2017 383.00 6.00 11.00 1 383
2018 2158.00 24.00 35.00 4 540
2019 2295.20 46.50 83.40 6 383
2020 3629.00 19.00 102.40 7 518
2021 6384.62 70.08 359.47 8 798
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată MEGAVENT-CLIMA fondată pe 2008-05-20 de catre fondatorii BEJENARI ANDREI cu [33.33 %] , TOBOL ANDREI cu [33.33 %] , UNGUREANU SERGIU cu [33.34 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator S.R.L. MEGAVENT-CLIMA este BEJENARI ANDREI [Administrator ] are adresa juridica Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 182/A.

Codul fiscal al S.R.L. MEGAVENT-CLIMA este 1008602004623.