S.R.L. AGRO CULTUR REAL-M

Informație generală
Statut Lichidata
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M
IDNO companiei 1010600040516
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Adresa Criuleni, Hîrtopul Mare
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2010-11-23
Ultima actualizare 2024-06-27
Administratori BRANIŞTE ION [Administrator]
Fondatori 5.55% BRANIŞTE ALEXANDR 5.55% BRANIŞTE ION 5.55% BRANIŞTE SERGHEI 5.55% BUZAC VASILE 5.55% CANŢÎR SERGHEI 5.55% CHIRIAC ION 5.55% COBERMAN RUSLAN 5.55% COTRUŢA NICOLAI 5.55% IURCU DMITRI 5.55% JINERENCO DUMITRU 5.55% LEAHU GHEORGHI 5.55% MAXIMOV ALEXANDRU 5.55% MAXIMOV ARIANA 5.55% POSTORONCA ALEXANDR 5.55% ROŞCA RADU 5.55% ROŞCA VITALIE 5.55% SPRINCEAN ION 5.55% SUHACIOV SERGHEI
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M fondată pe 2010-11-23 de catre fondatorii BRANIŞTE ALEXANDR cu [5.55%] , BRANIŞTE ION cu [5.55%] , BRANIŞTE SERGHEI cu [5.55%] , BUZAC VASILE cu [5.55%] , CANŢÎR SERGHEI cu [5.55%] , CHIRIAC ION cu [5.55%] , COBERMAN RUSLAN cu [5.55%] , COTRUŢA NICOLAI cu [5.55%] , IURCU DMITRI cu [5.55%] , JINERENCO DUMITRU cu [5.55%] , LEAHU GHEORGHI cu [5.55%] , MAXIMOV ALEXANDRU cu [5.55%] , MAXIMOV ARIANA cu [5.55%] , POSTORONCA ALEXANDR cu [5.55%] , ROŞCA RADU cu [5.55%] , ROŞCA VITALIE cu [5.55%] , SPRINCEAN ION cu [5.55%] , SUHACIOV SERGHEI cu [5.55%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M este BRANIŞTE ION [Administrator] are adresa juridica Criuleni, Hîrtopul Mare.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M este 1010600040516.

Analiza financiară

Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M

IDNO/ COD:1010600040516 / Data înregistrării : 2010-11-23

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Adresa Criuleni, Hîrtopul Mare
Actualizat: 2024-06-27

Administratori:
 •  

  BRANIŞTE ION

  Administrator
Fondatori:
 •  

  BRANIŞTE ALEXANDR

  5.55%
 •  

  BRANIŞTE ION

  5.55%
 •  

  BRANIŞTE SERGHEI

  5.55%
 •  

  BUZAC VASILE

  5.55%
 •  

  CANŢÎR SERGHEI

  5.55%
 •  

  CHIRIAC ION

  5.55%
 •  

  COBERMAN RUSLAN

  5.55%
 •  

  COTRUŢA NICOLAI

  5.55%
 •  

  IURCU DMITRI

  5.55%
 •  

  JINERENCO DUMITRU

  5.55%
 •  

  LEAHU GHEORGHI

  5.55%
 •  

  MAXIMOV ALEXANDRU

  5.55%
 •  

  MAXIMOV ARIANA

  5.55%
 •  

  POSTORONCA ALEXANDR

  5.55%
 •  

  ROŞCA RADU

  5.55%
 •  

  ROŞCA VITALIE

  5.55%
 •  

  SPRINCEAN ION

  5.55%
 •  

  SUHACIOV SERGHEI

  5.55%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M

IDNO

1010600040516
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M
IDNO: 1010600040516, data înregistrării: 2010-11-23
Criuleni, Hîrtopul Mare

Telefon: ######### (declarat la 22.07.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1010600040516

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea cu Răspundere Limitată AGRO CULTUR REAL-M
Adresa entității verificate:
Criuleni, Hîrtopul Mare
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################