S.R.L. AQUACONSTRUCT-SERVICE

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată AQUACONSTRUCT-SERVICE
IDNO companiei 1015603000541
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Adresa Cahul, Crihana Veche
Data înregistrării companiei 2015-03-12
Ultima actualizare 2023-04-13
Administratori CUBREACOV ION
Fondatori 100.00% CUBREACOV LIUDMILA
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4211
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
Construcţii hidrotehnice 4291
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299
Lucrări de demolare a construcţiilor 4311
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii 4312
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313
Lucrări de instalaţii electrice 4321
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat 4322
Lucrări de tencuire 4331
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie 4332
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333
Alte lucrări de finisare 4339
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674
Comerţ cu ridicata nespecializat 4690
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752
Transporturi rutiere de mărfuri 4941
Servicii de mutare 4942
Depozitări 5210
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 111
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 113
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 119
Cultivarea strugurilor 121
Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 122
Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 125
Creşterea bovinelor de lapte 141
Creşterea cailor şi a altor cabaline 143
Creşterea ovinelor şi caprinelor 145
Creşterea porcinelor 146
Creşterea păsărilor 147
Creşterea altor specii de animale 149
Activităţi după recoltare 163
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 161
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 4631
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4721
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii 1623
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223
Fabricarea altor produse din material plastic 2229
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 5310
Alte activităţi poştale şi de curier 5320
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725
Activităţi ale agenţiilor turistice 7911
Activităţi ale tur-operatorilor 7912
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7990
Alte activităţi de servicii personale n.c.a. 9609
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299
Activităţi de întreţinere peisagistică 8130
Activităţi de arhitectură 7111
Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 8129
Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor 8122
Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 8121
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399
Construcţia de poduri şi tuneluri 4213
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii 7732
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport 3317
Alte activităţi anexe transporturilor 5229
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele 7712
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole 7731
Manipulări 5224
Transporturi prin conducte 4950
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511
Comerţ cu alte autovehicule 4519
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 47
Analiza financiară pentru anii 2015 - 2021
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 142.00 53.00 53.00 3 47
2016 57.00 26.00 79.00 1 57
2017 228.00 13.00 92.00 1 228
2018 61.00 1.00 93.00 1 61
2019 16.10 -1.10 92.50 1 16
2020 736.50 240.90 332.90 1 737
2021 4391.68 886.91 1219.82 4 1098
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată AQUACONSTRUCT-SERVICE fondată pe 2015-03-12 de catre fondatorii CUBREACOV LIUDMILA cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator S.R.L. AQUACONSTRUCT-SERVICE este CUBREACOV ION [Administrator ] are adresa juridica Cahul, Crihana Veche.

Codul fiscal al S.R.L. AQUACONSTRUCT-SERVICE este 1015603000541.