Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112
IDNO companiei 1016600011534
Forma organizatorico-juridică Instituţie publică
Aria de activitate Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Adresa mun. Chişinău, Băcioi, str. Dacia bd., 58/C
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2016-04-01
Ultima actualizare 2024-06-27
Administratori VINICIUC ANATOLIE [Administrator]
Fondatori 100.00% MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112 fondată pe 2016-04-01 de catre fondatorii MINISTERUL AFACERILOR INTERNE cu [100.00%] este Instituţie publică. Administrator Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112 este VINICIUC ANATOLIE [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, Băcioi, str. Dacia bd., 58/C.

Codul fiscal al Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112 este 1016600011534.

Analiza financiară pentru anii 2016 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2016 0 0 14 0
2017 0 0 1970.00 28 0
2018 0 0 166293.00 88 0
2019 0 3.60 203267.30 116 0
2020 0 0.00 183746.30 112 0
2021 0.00 163016.91 117 0
2022 0.00 142464.28 106 0
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112

IDNO/ COD:1016600011534 / Data înregistrării : 2016-04-01

Forma: Instituţie publică
Domeniul de activitate: Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Adresa mun. Chişinău, Băcioi, str. Dacia bd., 58/C
Actualizat: 2024-06-27

Administratori:
  •  

    VINICIUC ANATOLIE

    Administrator
Fondatori:
  •  

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

    100.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112

IDNO

1016600011534
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112
IDNO: 1016600011534, data înregistrării: 2016-04-01
mun. Chişinău, Băcioi, str. Dacia bd., 58/C

Telefon: ######### (declarat la 24.07.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1016600011534

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Instituţia Publică SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENŢĂ 112
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, Băcioi, str. Dacia bd., 58/C
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate