Societatea cu Răspundere Limitată HART-PLATFORM

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată HART-PLATFORM
IDNO companiei 1016600011637

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate Alte activităţi de editare

Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 40, ap.(of.) 16
Data înregistrării companiei 2016-04-08
Ultima actualizare 2023-03-02
Arborele Companiei New

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Alte activităţi de editare 5819
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 6399
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209
Activităţi de editare de ghiduri, liste de adrese şi similare 5812
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311
Activităţi ale portalurilor web 6312
Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820
Activităţi ale agenţiilor imobiliare 6831
Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 6832
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7021
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7220
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1417
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a articolelor de harnaşament şi a altor articole din piele 1512
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 2660
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 2670
Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2899
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240
Repararea maşinilor 3312
Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313
Repararea echipamentelor electrice 3314
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320
Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Lucrări de demolare a construcţiilor 4311
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii 4312
Lucrări de tencuire 4331
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334
Alte lucrări de finisare 4339
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511
Comerţ cu alte autovehicule 4519
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 4540
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun 4617
Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4618
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 4631
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere 4644
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată HART-PLATFORM fondată pe 2016-04-08 de catre fondatorii CEBAN SERGHEI cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată HART-PLATFORM este CEBAN SERGHEI [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 40, ap.(of.) 16.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată HART-PLATFORM este 1016600011637.