S.R.L. STEOL

Informație generală
Statut Lichidata
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată STEOL
IDNO companiei 1016608001827
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
Adresa Căuşeni, Grigorievca
Telefon Fix Adaugă informații
Telefon Mobil Adaugă informații
E-mail Adaugă informații
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 1996-07-19
Ultima actualizare 2024-06-27
Administratori STELEA VASILE [Administrator]
Fondatori 11.35% COGÎLNICEANU GAVRIL 8.86% CONDREA VASILII 1.77% ERMURACHI ANDREI 8.51% ERMURACHI VERA 15.25% FLOREA GHEORGHE 7.45% GORGOS OLGA 7.09% GRAJDEAN ANA 10.64% GRAJDIAN NICOLAE 10.64% GRIŢCO IRINA 1.77% GROZAVU VASILE 7.45% LUNGU PETRU 1.77% MORARU NICOLAE 7.45% MORARU TATIANA
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată STEOL fondată pe 1996-07-19 de catre fondatorii COGÎLNICEANU GAVRIL cu [11.35%] , CONDREA VASILII cu [8.86%] , ERMURACHI ANDREI cu [1.77%] , ERMURACHI VERA cu [8.51%] , FLOREA GHEORGHE cu [15.25%] , GORGOS OLGA cu [7.45%] , GRAJDEAN ANA cu [7.09%] , GRAJDIAN NICOLAE cu [10.64%] , GRIŢCO IRINA cu [10.64%] , GROZAVU VASILE cu [1.77%] , LUNGU PETRU cu [7.45%] , MORARU NICOLAE cu [1.77%] , MORARU TATIANA cu [7.45%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată STEOL este STELEA VASILE [Administrator] are adresa juridica Căuşeni, Grigorievca.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată STEOL este 1016608001827.

Analiza financiară

Societatea cu Răspundere Limitată STEOL

IDNO/ COD:1016608001827 / Data înregistrării : 1996-07-19

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
Adresa Căuşeni, Grigorievca
Actualizat: 2024-06-27

Administratori:
 •  

  STELEA VASILE

  Administrator
Fondatori:
 •  

  COGÎLNICEANU GAVRIL

  11.35%
 •  

  CONDREA VASILII

  8.86%
 •  

  ERMURACHI ANDREI

  1.77%
 •  

  ERMURACHI VERA

  8.51%
 •  

  FLOREA GHEORGHE

  15.25%
 •  

  GORGOS OLGA

  7.45%
 •  

  GRAJDEAN ANA

  7.09%
 •  

  GRAJDIAN NICOLAE

  10.64%
 •  

  GRIŢCO IRINA

  10.64%
 •  

  GROZAVU VASILE

  1.77%
 •  

  LUNGU PETRU

  7.45%
 •  

  MORARU NICOLAE

  1.77%
 •  

  MORARU TATIANA

  7.45%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea cu Răspundere Limitată STEOL

IDNO

1016608001827
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea cu Răspundere Limitată STEOL
IDNO: 1016608001827, data înregistrării: 1996-07-19
Căuşeni, Grigorievca

Telefon: ######### (declarat la 24.07.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1016608001827

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea cu Răspundere Limitată STEOL
Adresa entității verificate:
Căuşeni, Grigorievca
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte 18220
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate