Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L.

Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L. fondată pe 1992-11-11 de catre fondatorii AGROFIRMA Agrofirma ""NECTAR"" cu [4.16%] , ASOCIATIA ENERGOGAZOOTCISTCA cu [4.16%] , CENTRUL STIINTIFIC DE PRODUCTIE Centrul Ştiinţific de Producţie ""FARMATEVTICA"" cu [4.16%] , COLHOZUL Colhozul ""GAGARIN"" cu [4.16%] , COOPERATIVA Cooperativa ""CLIMAT"" cu [4.16%] , INSTITUTUL TEHNOLOGIC DE DESERVIRE AGROCHIMICĂ cu [4.16%] , SANATORIUL-PROFILACTORIU Sanatoriul-Profilactoriu ""STROITELI"" cu [4.16%] , SOVHOZUL Sovhozul ""DUMBRAVA"" cu [4.16%] , ALTUHOVA TATIANA cu [4.16%] , CARA STEPAN cu [4.16%] , COHANOV IGOR cu [4.16%] , COROLCOV SERGHEI cu [4.16%] , MAMALÎGA LIUDMILA cu [4.16%] , MAMALÎGA VICTOR cu [4.16%] , MINCIUNA ION cu [4.16%] , MOROIANU NICOLAI cu [4.16%] , PERETEATCO VALENTIN cu [4.16%] , PETREANIC VICTOR cu [4.16%] , RARU GRIGORE cu [4.16%] , ROITMAN SIMION cu [4.16%] , SENIC IURIE cu [4.16%] , SEREDIUC VALENTIN cu [4.16%] , ZADEREI NICOLAI cu [4.16%] , ŞTEHMAN BORIS cu [4.16%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L. este ROITMAN SIMION [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 6.

Codul fiscal al Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L. este 1017600025404.

Analiza financiară

Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L.

IDNO/ COD:1017600025404 / Data înregistrării : 1992-11-11

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Adresa mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 6
Actualizat: 2024-05-02

Administratori:
 •  

  ROITMAN SIMION

  Administrator
Fondatori:
 •  

  AGROFIRMA Agrofirma ""NECTAR""

  4.16%
 •  

  ASOCIATIA ENERGOGAZOOTCISTCA

  4.16%
 •  

  CENTRUL STIINTIFIC DE PRODUCTIE Centrul Ştiinţific de Producţie ""FARMATEVTICA""

  4.16%
 •  

  COLHOZUL Colhozul ""GAGARIN""

  4.16%
 •  

  COOPERATIVA Cooperativa ""CLIMAT""

  4.16%
 •  

  INSTITUTUL TEHNOLOGIC DE DESERVIRE AGROCHIMICĂ

  4.16%
 •  

  SANATORIUL-PROFILACTORIU Sanatoriul-Profilactoriu ""STROITELI""

  4.16%
 •  

  SOVHOZUL Sovhozul ""DUMBRAVA""

  4.16%
 •  

  ALTUHOVA TATIANA

  4.16%
 •  

  CARA STEPAN

  4.16%
 •  

  COHANOV IGOR

  4.16%
 •  

  COROLCOV SERGHEI

  4.16%
 •  

  MAMALÎGA LIUDMILA

  4.16%
 •  

  MAMALÎGA VICTOR

  4.16%
 •  

  MINCIUNA ION

  4.16%
 •  

  MOROIANU NICOLAI

  4.16%
 •  

  PERETEATCO VALENTIN

  4.16%
 •  

  PETREANIC VICTOR

  4.16%
 •  

  RARU GRIGORE

  4.16%
 •  

  ROITMAN SIMION

  4.16%
 •  

  SENIC IURIE

  4.16%
 •  

  SEREDIUC VALENTIN

  4.16%
 •  

  ZADEREI NICOLAI

  4.16%
 •  

  ŞTEHMAN BORIS

  4.16%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L.

IDNO

1017600025404
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L.
IDNO: 1017600025404, data înregistrării: 1992-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 6

Telefon: ######### (declarat la 17.06.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1017600025404

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Firma Ştiinţifică de Producţie Multiramurală APECO S.R.L.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 6
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale 73100
Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule 50301
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate