S.R.L. LESOTEHNIC

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată LESOTEHNIC
IDNO companiei 1018603001402
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Tăierea şi rindeluirea lemnului
Adresa Cahul, Crihana Veche, str. Negruzzi Constantin, 20
Data înregistrării companiei 2018-03-15
Ultima actualizare 2023-04-13
Administratori DAŞCENCO ION
Fondatori 100.00% DAŞCENCO ION
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610
Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621
Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii 1623
Fabricarea ambalajelor din lemn 1624
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1629
Repararea altor echipamente 3319
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831
Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511
Comerţ cu alte autovehicule 4519
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun 4617
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere 4644
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Comerţ cu ridicata nespecializat 4690
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare 4719
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine 4779
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4781
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4791
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 4799
Servicii de mutare 4942
Transporturi rutiere de mărfuri 4941
Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7320
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810
Activităţi ale tur-operatorilor 7912
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7990
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020
Activităţi de organizare a expoziţiilor, tîrgurilor şi congreselor 8230
Învăţămînt în domeniul sportiv şi recreaţional 8551
Învăţămînt artistic (muzică, teatru, coreografie, arte plastice şi altele) 8552
Alte forme de învăţămînt n.c.a. 8559
Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002
Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii 9321
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 9529
Alte activităţi de servicii personale n.c.a. 9609
Creşterea bovinelor de lapte 141
Creşterea cailor şi a altor cabaline 143
Creşterea ovinelor şi caprinelor 145
Creşterea porcinelor 146
Creşterea păsărilor 147
Creşterea altor specii de animale 149
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 162
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii 1011
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032
Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor 1051
Fabricarea îngheţatei 1052
Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1072
Fabricarea de mîncăruri preparate 1085
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101
Agricultură, vînătoare şi servicii anexe 1
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată LESOTEHNIC fondată pe 2018-03-15 de catre fondatorii DAŞCENCO ION cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator S.R.L. LESOTEHNIC este DAŞCENCO ION [Administrator ] are adresa juridica Cahul, Crihana Veche, str. Negruzzi Constantin, 20.

Codul fiscal al S.R.L. LESOTEHNIC este 1018603001402.