Analiza Financiară Societatea cu Răspundere Limitată AVIA LUX LOW COST

Societatea cu Răspundere Limitată AVIA LUX LOW COST fondată pe 2019-01-11 de catre fondatorii MAZUR LILIAN cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată AVIA LUX LOW COST este MAZUR LILIAN [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, Grătieşti, str. Porumbescu Ciprian, 19.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată AVIA LUX LOW COST este 1019600000766.

Arborele Companiei Serviciu Nou

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Informație generală Societatea cu Răspundere Limitată AVIA LUX LOW COST
Denumirea companiei:

Societatea cu Răspundere Limitată AVIA LUX LOW COST

IDNO companiei:

1019600000766

Forma organizatorico-juridică:

Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate:

Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Adresa:

mun. Chişinău, Grătieşti, str. Porumbescu Ciprian, 19

Data înregistrării companiei:

2019-01-11

Ultima actualizare:

2023-02-06

Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7990
Activităţi ale agenţiilor turistice 7911
Activităţi ale tur-operatorilor 7912
Activităţi de închiriere şi leasing de echipamente de transport aerian 7735
Activităţi de închiriere şi leasing de echipamente de transport pe apă 7734
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223
Alte activităţi anexe transporturilor 5229
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport 3317
Repararea altor echipamente 3319
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320
Transporturi aeriene de pasageri 5110
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520
Producţia de energie electrică 3511
Transportul energiei electrice 3512
Distribuţia energiei electrice 3513
Comercializarea energiei electrice 3514
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511
Comerţ cu alte autovehicule 4519
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 4540
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674
Analiza financiară pentru anii 2019 - 2021
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2019 969.00 391.80 392.80 6 162
2020 221.80 -118.40 274.60 3 74
2021 157.06 -254.42 19.97 2 79
Istoria actualizată a fondatorilor
  • 2023-02-06

    MAZUR LILIAN[100.00%]

Istoria actualizată a administratorilor
  • 2023-02-06

    MAZUR LILIAN[Administrator]

Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu

© Infobiz 2021