S.R.L. CAPALINDA-GLOBAL

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată CAPALINDA-GLOBAL
IDNO companiei 1019600017353
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Donici Alexandru, 14
Data înregistrării companiei 2019-04-04
Ultima actualizare 2023-04-13
Administratori CEBOTARI OLEG
Fondatori 50.00% BACIU VASILE 50.00% CEBOTARI OLEG
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311
Activităţi ale portalurilor web 6312
Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821
Activităţi de editare a altor produse software 5829
Repararea maşinilor 3312
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4211
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222
Construcţii hidrotehnice 4291
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299
Lucrări de demolare a construcţiilor 4311
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii 4312
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313
Lucrări de instalaţii electrice 4321
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat 4322
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329
Lucrări de tencuire 4331
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie 4332
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334
Alte lucrări de finisare 4339
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511
Comerţ cu alte autovehicule 4519
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun 4617
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725
Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4791
Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători 4931
Transporturi cu taxiuri 4932
Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939
Transporturi rutiere de mărfuri 4941
Servicii de mutare 4942
Depozitări 5210
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221
Manipulări 5224
Alte activităţi anexe transporturilor 5229
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530
Alte servicii de cazare 5590
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820
Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 6832
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 6920
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7021
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele 7712
Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7721
Şcoli de conducere (pilotaj) 8553
Activităţi de servicii suport pentru învăţămînt 8560
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrîni şi pentru persoane cu dizabilităţi 8810
Activităţi ale căminelor de bătrîni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8790
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 8899
Activităţi ale bazelor sportive 9311
Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii 9321
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată CAPALINDA-GLOBAL fondată pe 2019-04-04 de catre fondatorii BACIU VASILE cu [50.00 %] , CEBOTARI OLEG cu [50.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator S.R.L. CAPALINDA-GLOBAL este CEBOTARI OLEG [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Donici Alexandru, 14.

Codul fiscal al S.R.L. CAPALINDA-GLOBAL este 1019600017353.