Societatea cu Răspundere Limitată TECH DRIVE

Informație generală
Statut activa
Denumirea companiei Societatea cu Răspundere Limitată TECH DRIVE
IDNO companiei 1021600018919

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate Învăţămînt în domeniul sportiv şi recreaţional

Adresa mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 106
Data înregistrării companiei 2021-04-23
Ultima actualizare 2023-03-02
Arborele Companiei New

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Învăţămînt în domeniul sportiv şi recreaţional 8551
Învăţămînt artistic (muzică, teatru, coreografie, arte plastice şi altele) 8552
Şcoli de conducere (pilotaj) 8553
Alte forme de învăţămînt n.c.a. 8559
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820
Alte servicii de furnizare a forţei de muncă 7830
Activităţi combinate de secretariat 8211
Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 8121
Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor 8122
Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 8129
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 4631
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere 4644
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649
Activităţi de editare a cărţilor 5811
Activităţi de editare de ghiduri, liste de adrese şi similare 5812
Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821
Activităţi de editare a altor produse software 5829
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5911
Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5912
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5913
Proiecţia de filme cinematografice 5914
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 5920
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311
Activităţi ale portalurilor web 6312
Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 6399
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată TECH DRIVE fondată pe 2021-04-23 de catre fondatorii HÎNCU NADEJDA cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată TECH DRIVE este NIŢĂ MIRCEA [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 106.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată TECH DRIVE este 1021600018919.