Analiza Financiară Societatea cu Răspundere Limitată FRANK INVESTMENT

Societatea cu Răspundere Limitată FRANK INVESTMENT fondată pe 2021-08-17 de catre fondatorii SVALGAARD FRANK cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată FRANK INVESTMENT este SVALGAARD FRANK [Administrator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin I., 10, ap.(of.) 6.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată FRANK INVESTMENT este 1021600034407.

Arborele Companiei Serviciu Nou

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Informație generală Societatea cu Răspundere Limitată FRANK INVESTMENT
Denumirea companiei:

Societatea cu Răspundere Limitată FRANK INVESTMENT

IDNO companiei:

1021600034407

Forma organizatorico-juridică:

Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate:

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

Adresa:

mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin I., 10, ap.(of.) 6

Data înregistrării companiei:

2021-08-17

Ultima actualizare:

2023-02-06

Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223
Fabricarea altor produse din material plastic 2229
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 4614
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun 4617
Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4618
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 4631
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673
Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare 4719
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4721
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723
Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725
Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate 4741
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4754
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759
Creşterea bovinelor de lapte 141
Creşterea altor bovine 142
Creşterea porcinelor 146
Creşterea păsărilor 147
Creşterea altor specii de animale 149
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 150
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 161
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 162
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512
Fabricarea uneltelor 2573
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 2811
Fabricarea de echipamente hidraulice 2812
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896
Repararea echipamentelor electrice 3314
Repararea maşinilor 3312
Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120
Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii 6810
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820
Activităţi ale agenţiilor imobiliare 6831
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022
Activităţi de închiriere şi leasing 77
Activităţi licenţiate Cod Caem

Nu sunt rezultate

© Infobiz 2021