Analiza Financiară Întreprinderea cu Capital Străin LEAR CORPORATION Societate cu Răspundere Limitată

Întreprinderea cu Capital Străin LEAR CORPORATION Societate cu Răspundere Limitată fondată pe 2009-12-12 de catre fondatorii LEAR AUTOMOTIVE SERVICES cu [0.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Întreprinderea cu Capital Străin LEAR CORPORATION Societate cu Răspundere Limitată este BRUE ALEXANDRE [Administrator ] , DENIS [Administrator ] , MARIE [Administrator ] , HICKMAN IAN DOUGLAS [Administrator ] are adresa juridica Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3.

Aria principala de activitate este "Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)".

Codul fiscal al Întreprinderea cu Capital Străin LEAR CORPORATION Societate cu Răspundere Limitată este 1009600043151.

Informație generală Întreprinderea cu Capital Străin LEAR CORPORATION Societate cu Răspundere Limitată
Denumirea companiei:

Întreprinderea cu Capital Străin LEAR CORPORATION Societate cu Răspundere Limitată

IDNO companiei:

1009600043151

Forma organizatorico-juridică:

Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate:

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

Adresa:

Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3

Mob.:

(060) 20-07-06

Telefon:

(0236) 30-704;(0236) 80-700

Fax:

(0236) 30-799

Ultima actualizare:

2022-06-21

Activităţi licenţiate

    Nu sunt rezultate

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2020
Anul Total venit
(mii lei)
Total profit
(mii lei)
Capital propriu
(mii lei)
Nr. angajati Productivitatea muncii
2015 1264476 161201 155131 1450 872
2016 1641605 175332 344722 1872 877
2017 1666385 122916 473178 2200 757
2018 1766055 180724 656704 2345 753
2019 1826821 88457 722537 2382 767
2020 1723443 189221 910518 2540 679
Istoria actualizată a fondatorilor
  • 2022-06-21

    LEAR AUTOMOTIVE SERVICES[0.00%]

Istoria actualizată a administratorilor
  • 2022-06-21

    BRUE ALEXANDRE[Administrator] DENIS[Administrator] MARIE[Administrator] HICKMAN IAN DOUGLAS[Administrator]

Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
© Infobiz 2021