Analiza Financiară Societatea cu Răspundere Limitată TEODOR DANCE

Societatea cu Răspundere Limitată TEODOR DANCE fondată pe 2016-09-20 de catre fondatorii RĂDULESCU TEODOR cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată TEODOR DANCE este RĂDULESCU TEODOR [Administrator ] , SANDU ROMEO [Lichidator ] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61/G.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată TEODOR DANCE este 1016600028741.

Arborele Companiei Serviciu Nou

Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate

Informație generală Societatea cu Răspundere Limitată TEODOR DANCE
Denumirea companiei:

Societatea cu Răspundere Limitată TEODOR DANCE

IDNO companiei:

1016600028741

Forma organizatorico-juridică:

Societate cu răspundere limitată

Aria de activitate:

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

Adresa:

mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61/G

Data înregistrării companiei:

2016-09-20

Ultima actualizare:

2022-11-16

Activităţi nelicenţiate Cod Caem
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5911
Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5912
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5913
Proiecţia de filme cinematografice 5914
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 5920
Activităţi de producere şi difuzare a programelor de televiziune 6020
Alte forme de învăţămînt n.c.a. 8559
Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002
Activităţi de creaţie artistică 9003
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9004
Activităţi ale bazelor sportive 9311
Activităţi ale cluburilor sportive 9312
Activităţi ale centrelor de fitness 9313
Alte activităţi sportive 9319
Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii 9321
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630
Restaurante 5610
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5621
Alte activităţi de alimentaţie 5629
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782
Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 4772
Activităţi de închiriere şi leasing de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7729
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine 4779
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4791
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 4799
Comerţ cu ridicata nespecializat 4690
Activităţi de organizare a expoziţiilor, tîrgurilor şi congreselor 8230
Analiza financiară pentru anii 2016 - 2018
Anul Venit total
(Mii lei)
Profit total
(Mii lei)
Capital propriu
(Mii lei)
Numarul de angajati Productivitatea muncii
2016 55.00 -242.00 -242.00 6 9
2017 622.00 -901.00 -1143.00 3 207
2018 671.00 -981.00 -2105.00 4 168
Istoria actualizată a fondatorilor
  • 2022-11-16

    RĂDULESCU TEODOR[100.00%]

Istoria actualizată a administratorilor
  • 2022-11-16

    RĂDULESCU TEODOR[Administrator] SANDU ROMEO[Lichidator]

Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu

© Infobiz 2021